องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 5 ส [16 กุมภาพันธ์ 2564]
5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาฑารณภัย วันที่ 8 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายก อบจ./สมาชิก อบจ. 63
อบต.จิกเทิง ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)ประจำปี พ.ศ.2563
งานลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2563
กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (4 ภาพ)
กิจกรรมปลูกต้นไม้ (3 ภาพ)
การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) (5 ภาพ)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี2562 (5 ภาพ)
1 2 3 11 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ)