messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 17,504 กล่อง ระหว่าง 16พฤษภาคม -28 มิถุนายน 2567 ปีการศึกษา 1/2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ภายในหมู่บ้านสร้างคำ สายไปแก้งใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลจิกเทิง ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านนางคำปุ่น พันธ์คำ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกเทิง ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางหน้าบ้านนายหวาน บ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จรูป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจิกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางไปโรงพยาบาลตาลสุม บ้านดอนแป้นลม หมู่ที่ 8 ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางริมห้วยไ่ร่ไปฝายมีชีวิต บ้านดอนแป้นลม หมู่ที่ 8 ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจิกลุ่ม สายหลังตลาดนัดหมู่ที่ 2 บ้านจิกลุ่ม ตำบลจิกเทิง ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายทางบ้านค้อโคนเชื่อมบ้านจิกลุ่ม บ้านค้อโคน หมู่ที่ 7 ตำบลจิกเทิง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายทางหน้าวัดบ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนยูง หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายหลังวัดป่าก้าวสิริคุณไปบ้านจิเทิงหมู่ที่ 6 บ้านดอนยูง ตำบลจิกเทิง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจัดทำป้ายบอร์ดโฟมทำเนียบบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง จำนวน 1 ป้าย ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า ตามโครงสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางคันคูแดง ไปบ้านม่วงโคน บ้านค้อโคน หมู่ที่ 7 ตำบลจิกเทิง ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางดอนปู่ตาไปคันคูแดง บ้านค้อโคน หมู่ที่ 7 ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางป่าช้าไปห้วยก้านเหลือง บ้านค้อโคน หมู่ที่ 7 ตำบลจิกเทิง ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางไปลำเซบก บ้านค้อโคน หมู่ที่ 7 ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางไปหนองตาก้อม บ้านค้อโคน หมู่ที่ 7 ตำบลจิกเทิง ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-58-0018.3 จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ สำนักปลัด ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางนาพ่อประสิทธิ์ ชินทวันไปโคกคำกระต่าย บ้านดอนยูง หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามอบต.จิกเทิงกำหนด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางพ่อสุวรรณ์ โนนแก้วไปบ้านดอนโด่ บ้านดอนยูง หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางนาพ่อสุวรรณ์ โนนแก้ว ไปนาพ่อไพบูรณ์ โนนแก้ว บ้านดอนยูง หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามอบต.จิกเทิงกำหนด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมถนนลูกรัง สายทางบ้านจิกลุ่มไปท่ากกสังข์ บ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดตรวจจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ให้กับ กองการศึกษา เพื่อติดตั้งในอาคารเรียน ศพด.บ้านจิกเทิง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ให้กับ กองการศึกษา เพื่อติดตั้งในอาคารเรียน ศพด.บ้านจิกเทิง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ไม่น้อยกว่า 1KVA(600 Watts) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ให้กับ กองการศึกษา เพื่อติดตั้งในอาคารเรียน ศพด.บ้านจิกเทิง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 หลัง ให้กับ กองการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ สำนักปลัดประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ สำนักปลัดประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(ขนาดหน้าจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk tank print) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับ สำนักปลัด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จรูป)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจิกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร้จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ลูกรัง จำนวน 40 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยลงไหล่ทางถนนคอนกรีตสายทางค้อโคน-โรงพยาบาลตาลสุม ให้กับกองช่าง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ให้กับ กองการศึกษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้งานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลจิกเทิง จำนวน 9 รายการ ให้กับ สำนักปลัด ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่อง ให้กับสำนักปลัด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ สำนักปลัด ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผข 2874 อบ. ซ่อมแซมจำนวน 13 รายการ ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ รายละเอียดตามอบต.จิกเทิงกำหนด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจิกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อสื่อการเรียการรู้และอึปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
1 - 50 (ทั้งหมด 617 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13