messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์ของโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน. poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหารเเละวิชาการ 2 ตำเเหน่ง (รองปลัด อบต/นักวิชาการตรวจสอบภายใน) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ลงวันที่ 23 มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 4/2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามํญประจำปี 4/2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
แบบการใช้รถยนต์ในราชการ แบบ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น(ตำเเหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
เอกสารประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
1 - 20 (ทั้งหมด 117 รายการ) 1 2 3 4 5 6