องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเรื่องรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปีสมัยที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 /2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีเเละการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file เชฺิญประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีสมัย 4 /2565 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ อบต จิกเทิง เรื่องเเก้ไขประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้บัญชีเเละการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปีสมัยที่ 4/2565
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง เเก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
1 - 20 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5