messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567[13 เมษายน 2567]
การขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง[9 เมษายน 2567]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[5 เมษายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [4 เมษายน 2567]
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลจิกเทิง[29 มีนาคม 2567]
ภาพกิจกรรมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ในคืนวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองน้ำตะเคียน) [30 พฤศจิกายน 2566]
โครงการท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ปีงบประมาณ 2566[29 สิงหาคม 2566]
โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ปีงบประมาณ 2566[18 สิงหาคม 2566]
โครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day)"[27 กรกฎาคม 2566]
ภาพกิจกรรมโครงการวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม [18 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 41 รายการ)