องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายประวิทย์ ภาเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
โทร : 099-4975558
นางพิสมัย ทอดศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
โทร : 082-3726001
นายสมสี สีคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
โทร : 066-1290360
นางสาวดวงฤทัย แสนทวีสุข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
โทร : 0929162768