messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอาทิตย์ มีสุข
ปลัดอบต.
นายสมพงษ์ พระสลัก
รองปลัดอบต.
นายประดิษฐ์ รุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกิตติญาภร สบายใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายศักดิ์ชัย วังทะพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนคร ผลเลขา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา