messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางสาวกิตติญากร สบายใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาพร วงศ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวธัญญรัตน์ พินธุรักษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวรัตน์ติกา ทนยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางชนิดาภา แก้วโสพรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ว่าที่ร.ต.หญิงสุกัญญา ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี