messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนคร ผลเลขา
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี ชมภู
ครู
นางยุพิน ใจแก้ว
ครู
นางสมพิศ อดินากร
ครู
นางอนงค์ โนนแก้ว
ครู
นางสาวปภาคา พันธ์คำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางประนอม พันธ์คำ
คนงานทั่วไป