messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางสายร่วมใจพัฒนา บ้านค้อโคน หมู่ที่ ๗ ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายทางซอยปั้มน้ำมัน บ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการขยายไหล่ทาง ลงลูกรังไหล่ทาง สายทางเข้าหมู่บ้านดอนแป้นลม หมู่ที่ 8 ตำบลจิกเทิง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ตราโรงเรียน บรรจุ 200 มล. ต่อถุง จำนวน 34,221 ถุง ระยะเวลา 3 ก.ค.-30 ก.ย. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 18,870 กล่อง ระหว่าง 16พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2566 ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยคำผักหนาม บ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยคำผักหนาม บ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางไปโรงพยาบาลตาลสุม บ้านค้อโคน หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางดอนปู่ตา บ้านจิกเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลจิกเทิง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจีด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 15,876 กล่อง ระหว่าง 3 เมษายน -15 พฤษภาคม 2566 ปีการศึกษา 2/2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ดิน, ลูกรัง และท่อระบายน้ำคสล. เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ดอนแป้นลม หมู่ที่ 8 ให้กับ กองช่าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจีด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 12,348 กล่อง ระหว่าง 1 -31 มีนาคม 2566 ปีการศึกษา 2/2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อส้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนยูง สายทางไปบ้านจิกเทิง หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางดอนปู่ตา บ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4 ประจำปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยคำผักหนาม บ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางซอยบ้านนางละออ อ้วนผิว บ้านจิกเทิง หมู่ 1 ตำบลจิกเทิง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจิกเทิง องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 83-005 สายพัฒนาเฉพาะทุ่งหมาหิว (หนองโง้งน้อย-หนองขอน) หมู่ที่ 1 บ้านจิกเทิง ตำบลจิกเทิง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจีด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 12,348 กล่อง ระหว่าง 3 -31 มกราคม 2566 ปีการศึกษา 2/2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 83-007 สายทางบ้านเชียงแก้ว-ลำเซบก หมู่ที่ 4 บ้านเชียงแก้ว ตำบลจิกเทิง กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามอบต.จิกเทิงกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจีด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 24,272 กล่อง ระหว่าง 1 พ.ย.-30 ธันวาคม 2565 ปีการศึกษา 2/2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางดอนยูง-จิกเทิง บ้านดอนยูง หมู่ที่ 6 ประจำปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สายทางภายในหมู่บ้านค้อโคน หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางแยกหนองพลาสติก บ้านดอนแป้นลม หมู่ 8 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางแก้งใหญ่ บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ช่วง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนโด่ หมู่ที่ 5 สายทางบ้านดอนโด่-คำหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ และขยายไหล่ทาง คสล.บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แบบยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 62 วัน( ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม- 30 กันยายน 2565) จำนวน 36,576 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านค้อโคน หมู่ที่ ๗ ตำบลจิกเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนโด่ หมู่ที่ 5 (ซอยทิศตะวันออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 3 (ซอยร้านซ่อมรถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แบบยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 32 วัน( ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน 2565) จำนวน 18,912 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แบบยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 25 วัน( ระหว่างวันที่ 1 เมษายน- 12 พฤษภาคม 2565) จำนวน 15,175 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านดอนยูง สายทางบ้านดอนยูง-บ้านจิกเทิง หมู่ที่ 6 ตำบลจิกเทิง ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 233
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านดอนแป้นลม หมู่ที่ 8 สายห้วยไร่-ร.พ.ตาลสุม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางลูกรัง สายแก้งใหญ่ บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 9 ตำบลจิกเทิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แบบยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 23 วัน( ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2565) จำนวน 13,961 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.อบต.จิกเทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แบบยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 23 วัน( ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2565) จำนวน 13,961 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิด ยูเอชที ชนิดกล่อง บรรจุ 200 มล. จำนวน 25,494 กล่อง ระยะเวลา 42 วัน (1 พฤศจิกายน -30 ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 83-006 จากสายบ้านดอนโด่ ถึงสายบ้านห้วยดู่ บ้านดอนโด่ หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,850 ตารางเมตร รายละเอียดตามอบต.จิกเทิงกำหนด โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 83-002 จากสาย บ้านจิกลุ่ม ถึง สายตาลสุม บ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามอบต.จิกเทิงกำหนด โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 257
rss_feed จ้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 263
rss_feed จ้างจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ก่อสร้างหอถังเก็บน้ำขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ตามแบบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ความจุถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 240
rss_feed จ้างก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 83-001 สายบ้านเชียงแก้ว-คำหว้า บริเวณหน้าโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม บ้านดอนโด่ หมู่ที่ 5 ตำบลจิกเทิง ขยายผิวจราจรข้างละ 1 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร รายละเอียดตามอบต.จิกเทิงกำหนด โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 83 - 002 สายทางบ้านจิกเทิง - ตำบลตาลสุม บ้านจิกเทิง หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 485 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,425 ตารางเมตร รายละเอียดตามอบต.จิกเทิงกำหนด โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
1 - 50 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2