messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางสายร่วมใจพัฒนา บ้านค้อโคน หมู่ที่ ๗ ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางสายร่วมใจพัฒนา บ้านค้อโคน หมู่ที่ 7 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยคำผักหนาม บ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 83-005 สายพัฒนาเฉพาะทุ่งหมาหิว (หนองโง้งน้อย-หนองขอน) หมู่ที่ 1 บ้านจิกเทิง ตำบลจิกเทิง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจิกเทิง องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจิกเทิง รายละเอียดตามอบต.จิกเทิงกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำ และขยายไหล่ทาง คสล.บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง จำนวน 1 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 298
rss_feed ขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 83-001 สายบ้านเชียงแก้ว-คำหว้า บริเวณหน้าโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม บ้านดอนโด่ หมู่ที่ 5 ตำบลจิกเทิง ขยายผิวจราจรข้างละ 1 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร รายละเอียดตามอบต.จิกเทิงกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 83-002 จากสาย บ้านจิกลุ่ม ถึง สายตาลสุม บ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามอบต.จิกเทิงกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 260
rss_feed โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ความจุถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 276
rss_feed ขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 83-001 สายบ้านเชียงแก้ว-คำหว้า บริเวณหน้าโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม บ้านดอนโด่ หมู่ที่ 5 ตำบลจิกเทิง ขยายผิวจราจรข้างละ 1 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 303
rss_feed ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,205 ตารางเมตร หนา 4.00 เซนติเมตรรายละเอียดตามเอกสารแนบ
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 357
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 83 - 002 สายทางบ้านจิกเทิง - ตำบลตาลสุม ตำบลจิกเทิง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 481
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนยูง หมู่ที่ 6 ตำบลจิกเทิง กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 413
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1