ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จรูป)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจิกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง