ชื่อเรื่อง : รัฐสนับสนุน โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” e-Voucher
ชื่อไฟล์ : DVAUbKkThu42711.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : “ยิ่งใช้ยิ่งได้” e-Voucher ให้กับประชาชน ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000