ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนชาวตำบลจิกเทิงใช้แอพพลิเคชั่น Hug Ubon เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการควบคุมบุคคลที่เดิินทางเข้า-ออกจังหวัดอุบลราชธานี แยกตามหมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : BkMSJW9Thu24258.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : QR CODE แยกตามหมู่บ้าน เพื่อควบคุมบุคคลเข้า-ออกจังหวัดอุบลราชธานี