องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
วันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปีตามมติสมัชชาใหญ่เเห่งสหประชาชาติ ด้วยปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนมากทำให้นานาประเทศร่วมมือกันเพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติดจึ่งกำหนดวันที่26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
ผู้โพส : admin