องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
folder คำสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file คำสั่ง อบต จิกเทิงที่ 81/2565 เรื่อง การเเบ่งงานเเละมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file คำสั่ง อบต จิกเทิงที่ 80/2565 เรื่อง การเเบ่งงานเเละมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คำสั่ง อบต จิกเทิงที่ 76/2565 เรื่อง การเเบ่งงานเเละมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file คำสั่ง อบต จิกเทิงที่ 205/2565 เรื่อง ผู้รักษาราชการเเทน ปฏิบัติราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัด ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คำสั่ง อบต จิกเทิงที่ 34/2565 เรื่อง เเต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเละเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file คำสั่ง อบต จิกเทิงที่ 41/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวัดนที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file คำสั่ง อบต จิกเทิงที่ 40/2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file คำสั่ง อบต จิกเทิงที่ 39/2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรมล ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คำสั่ง อบต จิกเทิงที่ 38/2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองคลัง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file คำสั่ง อบต จิกเทิงที่ 37/2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file คำสั่ง อบต จิกเทิงที่ 36/2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file คำสั่ง อบต จิกเทิงที่ 204/2565 เรื่อง การเเบ่งงานเเละมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศ อบต. จิกเทิง เรื่อง หลักเกณณ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบเดือนตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
find_in_page คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ที่ 67/2565 เรื่องการเเบ่งงานเเละมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file คำสั่ง อบต จิกเทิงที่ 35/2565 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1