องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา
insert_drive_file ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาบ้านจิกเทิง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิกลุ่ม เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาบ้านจิกเทิง ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page บัญชีตารางแสดงปริมาณผู้ใช้บริการลานกีฬา / สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาบ้านจิกเทิง ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยศูนย์พัฒนาบ้านจิกลุ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาบ้านจิกเทิง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิกลุ่มให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาบ้านจิกเทิงให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2