messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
จิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567[13 เมษายน 2567]
การขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง[9 เมษายน 2567]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[5 เมษายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [4 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายประวิทย์ ภาเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
โทร : 099-4975558
(นายประวิทย์ ภาเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
โทร : 099-4975558

สถิติ sitemap
วันนี้ 7
เดือนนี้899
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)25,466
ทั้งหมด 197,879


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ